loading...

Levande lantgård

Gården heter Skeen och brukas av Malin och Mattias Skeare tillsammans med barnen Valter, Sven, Joel och Johanna. Gården är belägen i Västragötaland två mil sydväst om Falköping.  Markerna består av naturbeteshagar, åker och skog. Gården och mejeriet är ekologiskt certifierat. Korna är 10 till antalet och ca. 10 ungdjur.
De får enbart gräs från naturbete och torrt hö på vinterhalvåret.